Med anledning av propositionen

Med anledning av propositionen

Med anledning av propositionen angående SM-status för Newaza som förbundsstyrelsen för Svenska Budo och Kampsportsförbundet har lagt ut på budokampsport.se och spridit i sociala medier så skulle vi i Svenska Brasilianska Jiu-Jitsu förbundet vilja komma med ett klargörande.
SB&K´s förbundsstyrelse hävdar att vi i SBJJF har motsatt oss SM-status för Newaza. Detta är dock en sanning med modifikation. Sedan reglerna för Newaza ändrades är de ett rent plagiat på IBJJFs och UAEJJFs regelverk hela vägen ner till regelbokens grafiska layout vilket gör att tävlingsformen är identisk med BJJ. Tidigare omnämndes även BJJ såväl i Newaza-reglerna som i inbjudan till så kallade öppna landslagsläger i BJJ/Newaza. Att under dessa förutsättningar bevilja SM-status för Newaza är att ge klartecken till två SM för exakt samma regelverk vilket strider mot Riksidrottsförbundets riktlinjer för att kora svenska mästare och vidare även kan ses som ett brott mot SB&K´s stadgar som säger att alla idrotter inom förbundet måste skilja sig åt både när det gäller namn och utformning.
Nu är det dock så att vår sport är mer än en tävlingsidrott och vi har även förståelse för att Svenska Jujutsufederationen inte har skapat den uppkomna situationen utan endast har att rätta sig efter sitt internationella förbund JJIF när de väljer att ändra sitt regelverk. Dock måste vi hitta en medelväg för att som förbund var för sig verka för våra idrotter på nationell nivå utan att riskera att sätta krokben för varandra. Denna medelväg är även en förutsättning för att undvika att öppna dörren för oss eller andra underförbund i SB&K att klampa in på varandras områden vad gäller utformning av våra idrotter.

Vi presenterade ett förslag för hur den uppkomna situationen skulle kunna lösas till SB&K´s förbundsstyrelse som dock inte ville ta i ärendet utan hänvisade oss till att kontakta Svenska Jujutsufederationen på egen hand. Vi tog då en kontakt med RFs chefsjurist för att fråga om det verkligen var upp till oss som underförbund att enskilt komma överens om en lösning. Vi fick till svar att detta ärende är SB&K´s förbundsstyrelses ansvar. När vi åter kontaktade SB&K fick vi inget svar och vi hamnade så att säga i limbo.

Att Svenska Jujutsufederationen skickar in en motion till årsstämman ser vi inte som konstigt, det hade förmodligen vi också gjort givet samma förutsättningar. Det som vi upplever som märkligt är att SB&K´s förbundsstyrelse inte tydligt agerar enligt sitt ansvar och mandat utan hänvisar till årsstämman att ta beslut, samt att förbundsstyrelsen innan dess överlät till oss underförbund att lösa situationen och skyller misslyckandet på oss – främst SBJJF – när vi faktiskt saknar det mandat som förbundsstyrelsen själva har i frågan.
Vi anser att frågan skulle ha löst av SB&Ks förbundsstyrelse i enlighet med det förslag till medelväg för våra bägge underförbund som vi presenterade. Vi hoppas att även årsstämman kan fatta beslut i enlighet med detta förslag.

 

SBJJF – Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet

BJJlogophotoshop

About the Author

administrator