Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2017

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2017

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2017

Inför BJJ-förbundets årsmöte den 25 mars presenterar valberedningen här sitt förslag till styrelse.

Ordförande
Ulf Elm nyval

Ledamöter
Annica Jara Cofré omval
Veronika Engelmann omval
Steven Antoniou omval
Omid Azad omval
Mattias Degermo nyval
Matilda Frycklund nyval

Suppleanter
Chassa Moussa nyval
Norma Jansson nyval

Övriga nominerade som kandiderar Jonas Westling

Nu är det upp till årsstämman att besluta hur styrelsen kommer att se ut och vi i valberedningen uppmanar alla medlemsföreningar att delta lördagen den 25 mars!

Valberedningen för SBJJF bestående av
Monika Stylin, sammankallande Marcus Widengren Ingrid Ekenberg.

About the Author

administrator