Nyheter

ÅRSMÖTE 2019

SVENSKA BJJ-FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 201920192019
Datum Lördagen den 23 mars 2019
Plats Münchenbryggeriet, Stockholm
Tid 10.00
Fullmaktsgranskning mellan 9.40 – 9.55
DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
4. Val av ordförande vid mötet
5. Val av sekreterare vid mötet
6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av två rösträknare
7. Godkännande av dagordningen
8. Föredragande av verksamhetsberättelse
9. Föredragande av förvaltningsberättelse
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman (propositioner)
13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen
14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar
16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
19. Val av ordförande i Förbundet
20. Val av fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter
21. Val av ordförande i valberedning samt två övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen
22. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K:s förbundsstyrelse
23. Mötets avslutande

 

Valberedningen söker

Valberedningen söker nu en ny Ledamot

Nominera till SBJJFs styrelse Den 23 mars är det dags för årsmöte för Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet.

Nu söker valberedningen dig som vill engagera dig inom Brasiliansk Jiu-Jitsu på nationell nivå! Nominera dig själv eller annan person (personen bör vara tillfrågad) genom att skicka ett mail till Valberedningen. I mailet ska det finnas med namn samt kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) till den föreslagna personen. Valberedningens arbete underlättas om den som nominerar också skriver en kort motivering till varför den som nomineras ska föreslås. Skicka din nominering till innan den 28 februari.

Nuvarande styrelse och förtroendevalda består av:

Ulf Elm, ordförande (avböjt omval)

Veronika Holmsten vice ordförande

Matilda Frycklund, ledamot

Omid Azad, ledamot

Steven Antoniou, ledamot (avböjt omval)

Mattias Degermo, ledamot (avböjt omval)

Norma Jansson ledamot

ChassaMoosa,suppleant

Jonas Westling, suppleant (avböjt omval)

Arash Javanbakht, revisor

 

Hälsningar från Valberedningen,

Monika Stylin, ordförande

Annica Jara Cofré, ledamot

Stefan Wendel, ledamot

 

Vid intresse fyll i formulär nedanför

Hälsningar

Valberedningen

LANDSLAGET 2019

Max Lindblad, Cemil Karahan, Johannes Lundström, Emad Omran, Hakim Mazari, Lisa Phil, Martina Gramenius, Madeleine Håkansson, Elina Moestam, Fanny Lundström.

Vi gratulerar

Svenska medaljer i IBJJF World Championships högsta divisioner och en ny svensk världsmästare i BJJ!

Vårt svenska landslag gjorde många bra matcher i detta års VM och visade på en hög nivå. Tyvärr räckte det inte fram till medalj för alla i startfält som var tunga både avseende antal deltagare och mängden talang bland dessa. Max Lindblad visade dock åter att han tillhör sportens nuvarande och framtida elit genom att dominera fram till semifinal i mellanvikten för brunbälten, där han till slut föll på delat domslut. Ett VM-brons fick Max med sig denna gång, men vi är övertygade om att det blir fler medaljer och även av ädlare valör för såväl honom som övriga landslagsmedlemmar. Vi är oerhört stolta och tacksamma över vårt landslag, deras engagemang och deras prestationer på tävlingsmattan!

En annan prestation som måste nämnas är Maxine Thylins VM-guld i svartbältesklassen! Maxine har tidigare representerat landslaget men bor och tränar sedan en tid tillbaka i USA och representerade Gracie Humaita South Bay vid årets VM. På sin födelsedag blev Maxine Sveriges andra världsmästare i Brasiliansk Jiu-Jitsu i svartbältesklassen efter Janni Larsson som vann VM 2014. En oerhörd prestation av Maxine och vi vill gratulera och även tacka för att hon är med och sätter Sverige på den internationella BJJ-kartan!

VM landslaget 2017

Vi har nöjet att presentera VM landslaget för 2017. I slutet av mars 2017 genomförde Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet med vår elitansvarige Steven Antoniou i spetsen uttagningen till årets landslag. Efter genomförda fystester, sparring och individuella intervjuer upptäckte vi hur svårt det är att välja lämpliga kandidater att representera Sverige under 2017. Efter ett möte med samtliga styrelsemedlemmar valde vi ut åtta deltagare. Tidigare år har vi försökt att fylla samtliga klasser med högt graderade deltagare.
Vi har nu valt att satsa mer långsiktigt och har valt fighters som är yngre och verkligen har dedikerad sitt liv till BJJ. De tävlar regelbundet nationellt och internationellt och placerar sig som regel alltid på pallen. Vi tror och hoppas att årets landslag kommer att skörda många medaljer under årets VM.

Landslaget 2017
• Martina Gramenius (Lila bälte)
• Madeleine Håkansson (Brun Bälte)
• Elina Moestam (Lila Bälte)
• Max Lindblad Brun bälte
• Emad Omran Lila Bälte
• Cemil Karahan Lila bälte
• Simon Immerstrand Lilabälte

Förbundets officiella krav för att representera Sverige och ta del av bl.a ekonomiskt stöd är följande:
• Du innehar svenskt medborgarskap
• Du har lila, brunt eller svart bälte
• Du tävlar regelbundet nationellt och internationellt
• Du måste delta i förbundets fystester 2 ggr per år
• Du måste delta i förbundets träningsläger (max 2 ggr per år)
• Du skall närvara på uttagningen
• I officiella sammanhang (när du representerar Sverige och SBJJF) skall förbundets utrustning och kläder användas

 

 

sbjjf

nippon

BJJ SM 2017

Årets SM i BJJ går av stapeln Lördagen den 16:e September i Stockholm Jakobsbergs Sport- och Idrottshall.

Tävlingsstart 13.00

Riktlinjer för hur svenska mästare koras regleras av Riksidrottsförbundet och specificerar tydligt att det endast kan finnas en svensk mästare i respektive åldersklass som sedan kan delas upp viktklasser samt dam- och herrklasser. SM i BJJ är därför uppdelat i junior och senior. SBJJF har valt att göra följande uppdelning av klasserna: i junior-SM tävlar juvenile (16-17 år) i en gemensam klass för vit-lilabälten och i senior-SM tävlar alla tävlande i adult i en gemensam klass för lila-svartbälten. När två olika bälten möts i en match är det matchtid och regler för det lägsta bältet som gäller under matchen – det vill säga att ifall ett lilabälte och svartbälte tävlar mot varandra så är det lilabältesregler och matchtid på sju minuter. I övrigt gäller ordinarie viktklassindelning enligt IBJJF:s regelverk.

Vi hoppas att se våra nuvarande och blivande elitutövare kämpa om medaljer och SM-tecken den 16 september och ser fram emot att kora 2017 års svenska mästare på både junior- och seniorsidan!

Till event på Facebook

Till registreringen Smoothcomp

Tack för allt

 

I lördags valde två av svensk BJJs pionjärer att kliva av sina poster i förbundsstyrelsen.

Margareta Myhr var förbundets ordförande under de senaste åren där hon gick i bräschen för att sätta en god standard för svenska BJJ-tävlingar, vilket hon själv hade lång erfarenhet av som arrangör. Maggan började träna BJJ i början av 2000-talet och blev 2012 en av dom första kvinnliga svartbältet i Sverige.

Pilo Stylin var med och startade Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet både vid det första trevande försöket i början av 2000-talet men även 2009 när vi organiserades som underförbund i SBoK. Pilo kämpade hårt för att svensk brasiliansk jiu-jitsu skulle ta sin självklara plats inom idrottsrörelsen och var även själv med i landslaget en tid innan han gick över till att vara elitansvarig.

Stort tack för ert engagemang i förbundsstyrelsen Maggan och Pilo, och för allt ni gjort och fortsätter att göra för svensk brasiliansk jiu-jitsu.

 

 

BJJlogophotoshop

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2017

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2017

Inför BJJ-förbundets årsmöte den 25 mars presenterar valberedningen här sitt förslag till styrelse.

Ordförande
Ulf Elm nyval

Ledamöter
Annica Jara Cofré omval
Veronika Engelmann omval
Steven Antoniou omval
Omid Azad omval
Mattias Degermo nyval
Matilda Frycklund nyval

Suppleanter
Chassa Moussa nyval
Norma Jansson nyval

Övriga nominerade som kandiderar Jonas Westling

Nu är det upp till årsstämman att besluta hur styrelsen kommer att se ut och vi i valberedningen uppmanar alla medlemsföreningar att delta lördagen den 25 mars!

Valberedningen för SBJJF bestående av
Monika Stylin, sammankallande Marcus Widengren Ingrid Ekenberg.

SVT1 Söndagar 20:00

Mästarnas Mästare

Mästarnas Mästare SVT1 Söndagar 20:00

Se Janni Larsson som är med i årets Mästarnas Mästare 2017

Se alla avsnitt på Svtplay

Avsnitt 3

Avsnitt 2

Avsnitt 1

Med anledning av propositionen

Med anledning av propositionen angående SM-status för Newaza som förbundsstyrelsen för Svenska Budo och Kampsportsförbundet har lagt ut på budokampsport.se och spridit i sociala medier så skulle vi i Svenska Brasilianska Jiu-Jitsu förbundet vilja komma med ett klargörande.
SB&K´s förbundsstyrelse hävdar att vi i SBJJF har motsatt oss SM-status för Newaza. Detta är dock en sanning med modifikation. Sedan reglerna för Newaza ändrades är de ett rent plagiat på IBJJFs och UAEJJFs regelverk hela vägen ner till regelbokens grafiska layout vilket gör att tävlingsformen är identisk med BJJ. Tidigare omnämndes även BJJ såväl i Newaza-reglerna som i inbjudan till så kallade öppna landslagsläger i BJJ/Newaza. Att under dessa förutsättningar bevilja SM-status för Newaza är att ge klartecken till två SM för exakt samma regelverk vilket strider mot Riksidrottsförbundets riktlinjer för att kora svenska mästare och vidare även kan ses som ett brott mot SB&K´s stadgar som säger att alla idrotter inom förbundet måste skilja sig åt både när det gäller namn och utformning.
Nu är det dock så att vår sport är mer än en tävlingsidrott och vi har även förståelse för att Svenska Jujutsufederationen inte har skapat den uppkomna situationen utan endast har att rätta sig efter sitt internationella förbund JJIF när de väljer att ändra sitt regelverk. Dock måste vi hitta en medelväg för att som förbund var för sig verka för våra idrotter på nationell nivå utan att riskera att sätta krokben för varandra. Denna medelväg är även en förutsättning för att undvika att öppna dörren för oss eller andra underförbund i SB&K att klampa in på varandras områden vad gäller utformning av våra idrotter.

Vi presenterade ett förslag för hur den uppkomna situationen skulle kunna lösas till SB&K´s förbundsstyrelse som dock inte ville ta i ärendet utan hänvisade oss till att kontakta Svenska Jujutsufederationen på egen hand. Vi tog då en kontakt med RFs chefsjurist för att fråga om det verkligen var upp till oss som underförbund att enskilt komma överens om en lösning. Vi fick till svar att detta ärende är SB&K´s förbundsstyrelses ansvar. När vi åter kontaktade SB&K fick vi inget svar och vi hamnade så att säga i limbo.

Att Svenska Jujutsufederationen skickar in en motion till årsstämman ser vi inte som konstigt, det hade förmodligen vi också gjort givet samma förutsättningar. Det som vi upplever som märkligt är att SB&K´s förbundsstyrelse inte tydligt agerar enligt sitt ansvar och mandat utan hänvisar till årsstämman att ta beslut, samt att förbundsstyrelsen innan dess överlät till oss underförbund att lösa situationen och skyller misslyckandet på oss – främst SBJJF – när vi faktiskt saknar det mandat som förbundsstyrelsen själva har i frågan.
Vi anser att frågan skulle ha löst av SB&Ks förbundsstyrelse i enlighet med det förslag till medelväg för våra bägge underförbund som vi presenterade. Vi hoppas att även årsstämman kan fatta beslut i enlighet med detta förslag.

 

SBJJF – Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet

BJJlogophotoshop