Styrelse

Ulf-ElmAnnica-Jara-Cofré Veronika.1 Steven-AntoniouMattias-DegermoNormaJanssonChassaMoosaMatildaFrycklund

SBJJF:s beslutande organ är en förtroendevald styrelse på sju personer och två suppleanter. Styrelsens aktuella sammansättning ser sedan 2017-03-25 ut på följande sätt. Klicka på oss för en presentation

Ordförande Ulf Elm

Vice ordförande Annica Jara Cofré

Sekreterare Matilda Frycklund

Kassör Veronika Engelmann

Ledamot Omid Azad

Ledamot Steven Antoniou

Ledamot Mattias Degermo

Suppleant Chassa Moosa

Suppleant Norma Jansson

Vill du ha kontakt med oss går det bra att maila till styrelsen.sbjjf@gmail.com