Styrelse

Ulf-ElmVeronika.1 Steven-AntoniouMattias-DegermoNormaJanssonChassaMoosaMatildaFrycklund

SBJJF:s beslutande organ är en förtroendevald styrelse på sju personer och två suppleanter. Styrelsens aktuella sammansättning ser sedan 2017-03-25 ut på följande sätt. Klicka på oss för en presentation

Ordförande Ulf Elm

Vice Ordförande Veronika Engelmann

Sekreterare Matilda Frycklund

Ledamot Omid Azad

Ledarmot  Norma Jansson

Ledamot Steven Antoniou

Ledamot Mattias Degermo

Suppleant Chassa Moosa

Suppleant Jonas Westling

Vill du ha kontakt med oss går det bra att maila till styrelsen.sbjjf@gmail.com