StevenAntoniou

Steven-Antoniou

Steven Antoniou
Steven Antoniou är elitansvarig på förbundet och huvudinstruktör på Poseidon Kampsportsakademi Han har över 20 års erfarenhet av kampsport både som coach och tävlande. Steven kallar sig själv för kampsortsnörd. Han är tidigare medlem i Svenska BJJ landslaget och är nu ansvarig för Svenska BJJ förbundets elitsatsning. På dagarna jobbar Steven som certifierad personlig tränare och hälsocoach.