Att arrangera en tävling

Regler

Alla bjj-tävlingar i Sverige skall följa IBJJF:s regelverk.

Interimbälte 

Förbundet anser att det är upp till instruktören att tilldela interimbälte. Förbundet poängterar dock att en person som bär svartbälte i judo, eller de som har tävlat på SM i brottning eller SW, eller de som har tävlat på nationell nivå eller högre i ett annat land i antingen brottning, SW eller annan motsvarande gren till exempel Sambo eller har tävlat professionellt inom MMA inte får tävla i vitbältesklass i någon BJJ-tävling.


Hall

Storleken på hallen avgör hur många tävlande man kan ha då matchområdet skall vara minst 64 kvm, varav tävlingsytan skall vara 36 kvm och säkerhetsområdet skall vara 28 kvm.  Matchområdet får som mest vara 100 kvm, varav tävlingsytan skall vara 64 kvm och säkerhetsområdet 36 kvm. (För mer information kring mattstorlek hänvisas till regelverket.) Kravallstaket ska avgränsa tävlingsytan från publiken, samt god marginal ifrån tävlingsytan, detta för allas säkerhet. Du måste kolla med brandförsvaret/kommunen hur många personer som får vistas i hallen samtidigt.


Sjukvård
Läkare/sjuksköterska skall finnas på plats. Dessa skall kollas upp hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genom att man mailar namn och personnummer på tilltänkta sjukvårdare till registrator@ivo.se
Domare
Domare till tävlingen kan du hitta dels på vår hemsida där alla som har gått IBJJF:s domarutbildning finns, alternativt kan du kontakta SBJJF:s domarkommitté för hjälp med domare. Ordförande i kommittén är Omid Azad huvuddomare@sbjjf.se
Huvuddomare
Huvuddomarens uppgift på tävlingar:
Vår rekommendation är att huvuddomaren inte dömer själv samt att han eller hon inte har några övriga ansvar runt tävlingen, som att till exempel vara tävlingsarrangör. Huvuddomaren ska ha en regel genomgång med alla domare innan tävlings start.
Det är också huvuddomarens uppgift att avlägsna domare från mattan som inte sköter sitt uppdrag korrekt.

Arrangörens ansvar

Som tävlingsarrangör skall man icke döma på egen tävling då vederbörande har övergripande ansvar för tävlingen.

Tävlingssystem
SBJJF har numera ett datorbaserat tävlingssystem som alla arrangörer kan använda sig av. För dig som arrangör innebär det att du bara behöver skapa en informationssida; anmälningssida och brackets finns i systemet.
Sanktion
Alla tävlingar i Sverige måste ansöka om sanktion vilket du gör här: Ansökan om sanktionerad tävling

Viktig information: Om en arrangör inte följer de riktlinjer som de fått sanktion för kan SBJJF utfärda varningar och om detta inte ger något resultat så kan SBJJF anmäla om bestraffning till Svenska Budo och Kampsortsförbundets juridiska nämnd.